Europejskie Forum Rolnicze - 22 - 23 marca - podsumowanie wydarzenia

W ostatnich dniach, tj. 22 - 23 marca br., w G2A Arena w Jasionce odbyło się Europejskie Forum Rolnicze, podczas którego poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. W tym roku przedstawicielki Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego oraz ekspertki projektu Energia Dla Wsi - inż. Weronika Robionek oraz Inż. Julia Hartman miały przyjemność uczestniczyć w wydarzeniu.

od lewej: inż. Weronika Robionek, inż. Julia Hartman

 

Podczas wydarzenia mieliśmy niezwykłą przyjemność uczestniczyć w merytorycznych panelach z udziałem wielu ekspertów, a także obejrzeć wiele ciekawych stoisk oraz porozmawiać z wystawcami, zapoznać się z oferowanymi przez nich produktami oraz usługami. Wśród wystawców można było znaleźć przedstawicieli branży spożywczej, a nawet spróbować ich produktów, ale także branży biotechnologicznej, którzy oferują m.in. środki biologiczne poprawiające żyzność gleby i jakość plonu przy jednoczesnej małej negatywnej ingerencji w środowisko naturalne.

 

 Pierwszy dzień

Podczas debaty Jak kształtować politykę regionalną w Polsce? prof. Monika Stanny wprowadziła nas do tematu przedstawiając wyniki "Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich" – cyklicznej obserwacji przemian społeczno-gospodarczych na polskiej wsi. Wnioski wynikające z wyników badań prof. Stanny przedstawiła w skrócie w trzech punktach:

 • zbyt wolna dezagraryzacja wsi     zagrożenie monofunkcyjnieniem;
 • intensywny proces starzenia się  ⮞  pogłębiony migracjami;
 • polaryzacja rozwoju społeczno- gospodarczego  ⮞  zagrożenie pogłębieniem zróżnicowania wewnętrznego.

Pani Profesor podkreśliła, że polityka regionalna powinna być wrażliwa terytorialnie ze względu na zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce.

W debacie brali udział również

 • Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego,
 • Cezary Przybylski - Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
 • Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski podkreślił rolę rewitalizacji szlaków kolejowych - jako kluczowy element zwiększający dostępność transportową obszarów wiejskich Dolnego Śląska, co ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju regionu, która aktualnie ma bardzo zróżnicowaną charakterystykę - "mozaikową".

Marszałek Olgierd Geblewicz wskazywał z kolei na wyzwania związane z depopulacją województwa zachodniopomorskiego, który stanowi obecnie jeden z najbardziej istotnych problemów tego regionu. Podczas rozmowy zwrócił uwagę na konieczność walki z wykluczeniem komunikacyjnym, które dodatkowo przyczynia się do migracji osób w wieku produkcyjnym oraz trudności z dostępem do usług publicznych mieszkańców obszarów wiejskich. Marszałek podkreślił również, jak ważna jest poprawa stanu dróg, który aktualnie w poszczególnych obszarach jest bardzo zły, co skutkuje tym, iż niektóre obszary są trudno dostępne, a w efekcie rosną koszty życia. Marszałek wspomniał również o ogromnej szansie, jaką dla mieszkańców obszarów wiejskich są spółdzielnie energetyczne na to, by stać się jak najbardziej niezależnym energetycznie wspomagając lokalną energetykę o produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Podczas debaty nie zabrakło również tematu Odnawialnych Źródeł Energii. Pan Stanisław Kruczek zauważył, że aby OZE stało się konkurencyjne dla konwencjonalnych źródeł energii należy rozwijać technologię magazynów energii oraz rozszerzać jej stosowanie w Polsce.

 

W panelu Kierunki i możliwości rozwoju rolnictwa prośrodowiskowego w Polsce wzięli udział

 • Małgorzata Bojańczyk - Dyrektor Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”,
 • Jarosław Peczka - Właściciel firmy Bio-Gen,
 • oraz Czesław Siekierski - Poseł na Sejm.

Paneliści zwrócili uwagę na konieczność praktycznego doradztwa dla rolników do wdrażania praktyk uwzględnionych w ekoschematach oraz konieczność rozwijania rolnictwa precyzyjnego w ograniczeniu stosowania nawozów.

 

Drugi dzień

Podczas drugiego dnia Forum, mieliśmy okazję wysłuchać panelu Biopreparaty w procesie uprawy roślin. Czy preparaty mikrobiologiczne i nawozy pochodzenia naturalnego mogą zastąpić środki chemiczne? w którym eksperci

 • Andrzej Chodkowski - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Tomasz Domański - Key Account Manager Agri, IBMA
 • Ewa Kaniowicz - Prezes Bio-Gen
 • Marcin Mucha - Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin

rozmawiali o możliwościach bilansowania zastosowania środków ochrony roślin oraz nawozów pochodzenia biologicznego oraz chemicznego tak, by uzyskiwać jak największe plony przy zachowaniu możliwie najmniejszej ilości środków chemicznych w finalnym produkcie.

Podczas panelu Wyzwania i perspektywy rozwoju polskiej branży rolno-spożywczej moderowanego przez Wojciecha Szeląga eksperci

 • Mariusz Dziwulski - Ekspert ds. analiz i menedżer wiedzy branżowej dot. rynku rolno-spożywczego w PKO Banku Polskim
 • Marek Felbur - Doradca zarządu Grupy Polmlek ds. operacji finansowych i negocjacji bankowych
 • Andrzej Gantner - Wiceprezes, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
 • Dariusz Goszczyński - Prezes Krajowej Izby Drobiarskiej

rozmawiali o problemach, z jakimi zmagają się polscy producenci żywności w rzeczywistości popandemicznej oraz w obliczu wojny w Ukrainie. Eksperci wskazywali na istotę oceny skutków wprowadzania poszczególnych na poziomie zarówno krajowym, jak i europejskim. Podkreślili jak ważne jest uwzględnianie różnic w strukturze i charakterystyce upraw w poszczególnych krajach europejskich, co ma przełożenie na rentowność.

Publiczność podczas czasu przeznaczonego na pytania podkreśliła także istotę racjonalnego gospodarowania wodą w gospodarstwie w obliczu zmian klimatycznych.

 

Ostatnim punktem programu Europejskiego Forum Ekonomicznego była debata Przyszłość polskiej wsi. Jak odpowiedzieć na oczekiwania rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?

Podczas debaty paneliści - będący zarówno przedstawicielami strony rządowej, jak i opozycji oraz rolników - 

 • Jan Krzysztof Ardanowski - Poseł na Sejm
 • Artrur Balazs - były minister rolnictwa, Prezes Kapituły Fundacji EFRWP
 • Michał Kołodziejczak - Prezes AgroUnii
 • Władysław Kosiniak-Kamysz - Prezes PSL
 • Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych

rozmawiali o bieżących wyzwaniach, z którymi zmagają się polscy rolnicy, a także o zmianach, które ich zdaniem, warto wprowadzić, aby zapewnić konkurencyjność oraz sprawiedliwe warunki producentom i przetwórcom. Wskazywano m.in. na to, jak ważne jest indywidualne podejście do każdego z polskich regionów, które charakteryzują się odmienną strukturą wielkościową gospodarstw w poszczególnych częściach kraju.

 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z krótką fotorelacją z wydarzenia