Europejski Zielony Ład i obszary wiejskie: pierwsze spotkanie GT

 

W tym raporcie przedstawiono główne punkty pierwszego spotkania grupy tematycznej ENRD ds. Europejskiego Zielonego Ładu i obszarów wiejskich. Spotkanie ukierunkowało przyszłe prace GT na refleksję nad tym, w jak sposób obszary wiejskie mogą osiągnąć maksimum korzyści z przejścia na w pełni zrównoważone praktyki rolne i leśne. Obejmuje to sposoby ograniczania wypłukiwania składników odżywczych oraz określenie roli obszarów wiejskich w realizacji pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, a także ustalenie, jak pomóc państwom członkowskim UE w projektowaniu planów strategicznych WPR umożliwiających skuteczną realizację tych celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

RAPORT