Energiadlawsi.pl podczas Warsaw Food Expo w Nadarzynie - rozmowy o rolnictwie 4.0 i potrzebie webinarów dla rolników

Warsaw Food Expo to jedna z dwóch najważniejszych imprez branżowych w Polsce dedykowanych sektorowi rolno-spożywczemu.

Targi dla energiadlawsi.pl były możliwością spotkań i rozmów zarówno z wystawcami żywności ekologicznej jak i rolnikami z nimi związanymi, w zakresie potrzeb rolnictwa 4.0 i wyzwań z tym związanych. Udział w targach to także możliwość obserwowania trendów na rynku spożywczym, w szczególnym dla nas wszystkich momencie - otoczenie międzynarodowe, ograniczenia w dostępności surowców.

W targach uczestniczył także autor wielu publikacji oraz wyjątkowego bloga dla rolników "Rolnictwo 4.0 - rolnictwo przyszłości" dr inż. Jacek Skudlarski, podkreślając, że "cyfrowe technologie, w tym automatyzacja i cyfryzacja są nieuniknione, m.in. ze względu na kwestie kierunków określnych w ramach tzw. Zielonego Ładu".

Owocne dyskusje podczas targów potwierdziły chęć pogłębienia współpracy w zakresie realizacji cyklu webinarów dla rolników, tak potrzebnych nie tylko z uwagi na cykl funkcjonowania rolników (prac w gospodarstwie), ale zmieniającej się gwałtownie rzeczywistości.

O wydarzeniach będziemy informować na stronie energiadlawsi.pl oraz na blogu "Rolnictwo 4.0 - rolnictwo przyszłości". 

(od lewej Rafał Czaja - "energiadlawsi.pl", Jacek Skudlarski - "Rolnictwo 4.0 - rolnictwo przyszłości")