Energia Dla Wsi zaprasza do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi"

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

III Ogólnopolski konkurs filmowy "Świat się kręci wokół wsi" skierowany jest do młodych mieszkańców wsi w wieku 16-30 lat.

Ideą konkursu jest ukazanie polskiej wsi jako miejsca rozwoju i możliwości. Wspieramy młodych mieszkańców wsi i rolników w pokazaniu pozytywnych aspektów i perspektyw do życia na wsi. Konkurs pozwoli na zaprezentowanie nowych technologii używanych w zrównoważonym rolnictwie, wprowadzania sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej we wsiach oraz pielęgnowanie kultury polskiej wsi. Zapewnienie ochrony środowiska, dbałość o ekologię, wskazanie na gospodarkę obiegu zamkniętego na obszarach wiejskich również może być tematem pokazanym w konkursie.

 

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest ukazanie wsi jako miejsca z nowymi perspektywami do życia i rozwoju zawodowego, szczególnie dla ludzi młodych. Dzięki konkursowi można przekonać się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością. Ukazanie rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki narodowej, w której efektywnie wykorzystuje się fundusze unijne może być ważną częścią filmu. W projektach można również zaprezentować rolników jako tych, którzy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe, pielęgnują tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi oraz adaptują trendy w zakresie ekologii i ochrony środowiska.

 

Dzięki tej inicjatywie:

  • Przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to zawód z przyszłością.
  • Zobaczymy, że rolnik to człowiek wszechstronny, który pielęgnuje tradycję i dziedzictwo kulturowe polskiej wsi,
  • Przekonamy się, że rolnictwo to ważna gałąź gospodarki narodowej, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe,
  • Zauważymy wprowadzane rolnictwo zrównoważone i trendy w tym zakresie,
  • Przekonamy się jak efektywność energetyczna na wsi się zmienia.

 

Życzymy owocnych projektów w konkursie dla wszystkich uczestników.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości pisz na adres e-mail: konkurs.filmowy@minrol.gov.pl.

Szczegóły znajdziecie na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Partnerami konkursu są: