"Energia dla Wsi" rusza program Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla rolników

Rusza kolejny projekt ministerstwa skierowany w zrównoważony rozwój rolnictwa. Dofinansowania dotychczas przewidziane były w programie Agroenergia, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ubiegłym roku trwały przygotowania do otworzenia nowego programu dla wsparcia rolnictwa w tym temacie. W pracach przygotowawczych było zaangażowane Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informowało w listopadzie 2021 roku, że wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska powołany został specjalny zespół ekspertów, który pracuje nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi. Resort rolnictwa podczas wywiadów mówił, o wykorzystaniu OZE, jako dużej szansie na poprawę warunków życia na wsi oraz nowe możliwości rozwojowe dla rolnictwa. Mowa była o finansowym programie wsparcia dla rolników zainteresowanych inwestycjami w OZE.

Przygotowywany program “Energia dla Wsi’ będzie miał o wiele szerszy wymiar niż aktualnie realizowany przez NFOŚiGW program Agroenergia, zarówno pod względem rodzaju inwestycji, wysokości wsparcia, jak również grona odbiorców. W momencie jego uruchomienia, ma on zastąpić dotychczasowy program Agroenergia.

Beneficjentami programu będą w szczególności rolnicy (osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność rolniczą), ale także inwestycje realizowane na rzecz lokalnych społeczności przez jednostki samorządu terytorialnego czy spółdzielnie energetyczne!
 

Kiedy rusza Energia dla Wsi?

Dariusz Mamiński z wydziału prasowego ministerstwa rolnictwa poinformował, że Rada Konsultacyjna Funduszu Modernizacyjnego w uchwale z dnia 16 lutego 2022 roku wyraziła pozytywne stanowisko wobec programu Energia dla Wsi, a jego projekt został wysłany do akceptacji do Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Po pozytywnej ocenie przez Europejski Bank Inwestycyjny, program zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. W przypadku zatwierdzenia, ogłoszenie naboru wniosków będzie możliwe w II połowie 2022 roku.

Szczegółowe informacje na temat Programu zostaną przekazywane opinii publicznej po jego zatwierdzeniu przez odpowiednie instytucje UE.

Rolnicy mogą cały czas uzyskać wsparcie dla inwestycji w instalacje OZE m.in. w ramach programu Agroenergia wdrożonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani jak można uzyskać dofinansowanie, zapraszamy do kontaktu. TUTAJ