EIP-AGRI Energia odnawialna w gospodarstwie rolnym: Raport końcowy

Streszczenie publikacji (w języku oryginalnym): Na obszarach wiejskich wytwarza się wiele różnych form energii odnawialnej, od źródeł wiatrowych, słonecznych i geotermalnych po różne formy bioenergii. Wiele instalacji małej i średniej skali stwarza możliwości nowej współpracy w zakresie produkcji, sprzedaży i dystrybucji energii odnawialnej. Grupa fokusowa EIP-AGRI „Energia odnawialna w gospodarstwie” zajmowała się sposobami zwiększenia produkcji i wykorzystania energii na poziomie gospodarstw i na obszarach wiejskich, poszukując najlepszych rozwiązań i innowacyjnych podejść, w tym współpracy między rolnikami i innymi podmiotami na obszarach wiejskich. Dostępne ustalenia grupy w raporcie końcowym.
RAPORT