EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W GOSPODARSTWACH ROLNYCH - SZKOLENIE CDR

Do 23 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

 

Interwencja wspiera inwestycje dotyczące budowy lub zakupu:

 • biogazowni rolniczej do 50 kW (obszar A);
 • modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (obszar B);
 • rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (obszar C).

 

Rusza nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

 

Odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej jest wymogiem uzyskania dofinansowania! 

Dostęp do Szkolenia dla rolników PROW 2014-2020 / PS WPR 2023-2027 z zakresu efektywności energetycznej gospodarstw rolnych możliwy jest przez stronę internetową CDR w Brwinowie na platformie Moodle.

 

Szkolenie porusza takie tematy jak:

 • Zmiany klimatu i zanieczyszczenia środowiska oraz przeciwdziałanie tym zjawiskom
 • Regulacje prawne w zakresie OZE oraz prawa budowlanego
 • Budowa i funkcjonowanie instalacji do produkcji energii odnawialnej - Fotowoltaika
 • Budowa i funkcjonowanie instalacji do produkcji energii odnawialnej - Biogazownie
 • Budowa i funkcjonowanie instalacji do produkcji energii odnawialnej - Pompy ciepła
 • Budowa i funkcjonowanie instalacji do produkcji energii odnawialnej - Kotły na biomasę
 • Systemy/urządzenia/rozwiązania pomagające obniżać wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwie
 • Najczęstsze błędy przy montażu pomp ciepła
 • Najczęstsze błędy przy montażu systemów fotowoltaicznych
 • Rodzaje magazynów energii, innowacje w zakresie przechowywania energii elektrycznej, najlepsze przykłady, koszty magazynów energii, producenci magazynów energii
 • Podstawy tworzenia instalacji hybrydowych łączących różne rodzaje OZE i magazyny energii
 • Podstawy obliczeń energetyczno-ekonomicznych przy planowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii
 • Rolnicze spółdzielnie energetyczne
 • Wpływ OZE na zmniejszenie śladu węglowego w produktach rolniczych

 

Poniżej prezentujemy przykłady inwestycji zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, które można zrealizować w gospodarstwach rolnych:

 • energooszczędne silniki, urządzenia i elementy instalacji
 • zastosowanie energooszczędnego oświetlenia
 • instalacja systemów automatyki i sterowania
 • odpowiednia izolacja termiczna budynków
 • efektywne systemy wentylacji
 • efektywne systemy grzewcze

 

Więcej informacji o dofinansowaniu:

 

Więcej informacji o szkoleniu: