Dyskusja o odnawialnych źródłach energii na obszarach wiejskich podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi

W dniu 6 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poza parlamentarzystami w posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele:

  • Ministerstwa Klimatu i Środowiska,
  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
  • ARiMR.
  • Stowarzyszenia im.prof. Żmijewskiego.

Podczas posiedzenia komisji omawiano wyzwania stojące przez obszarami wiejskimi, rolnikami w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i polityki klimatycznej. Uczestnicy zwracali uwagę, że energia odnawialna na terenach wiejskich rozwija się słabo, a rolnicy w Polsce nie wykorzystują własciwie możliwości, gdy tymczasem OZE może stać się "kołem zamachowych" dla rozwoju wsi, tak jak to ma miejsce np. w Austrii. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że w Polsce potrzebne jest stworzenie warunków do powstawania grup prosumenckich (np. sąsiadów - rolników). Mamy obecnie w Polsce duże możliwości umieszczania instalacji np. fotowoltaicznych na dachach budynków gospodarczych i tym samym pokrywania lokalnych potrzeb energetycznych. W dyskusjach podkreśalno, że w procesie OZE na obszarach wiejskich muszą byc włączone aktywnie samorządy, które mogłyby wykorzystywać lokalną energię na cele komunalne. Uczestnicy wskazywali także, że OZE na obszarach wiejskich, musi realizować lokalne potrzeby energetyczne, opierać sie na lokalnych zasobach (słońce, wiatr, biomasa), a wielkoskalowe instalacje OZE nie zawsze mogą być są odpowiedzią na te potrzeby.

Uczestnicy dyskusji zgodzili się, że należy wzmocnić działania informacyjne i promocyjne na obszarach wiejskich, korzystając z różnych kanałow komunikacji i włączania poza działaniami administracji także organizacje pozarządowe, ktorych celem jest promocja zrównoważonego rozwoju.

Tym samym bieżące działania Stowarzyszenia im.prof. Żmijewskiego (spotkania, artykuły merytoryczne, webinaria) doskonale wpisują się w te potrzeby, a Stowarzyszenie jest otwarte na różne inicjatywy, o których więcej po kontakacie z nami: biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl