Dotacje na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Komisja Budżetowa, która obradowała zdalnie 18 marca, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały sejmiku w sprawie przekazania niemal 23 mln zł dla samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w 2022 roku. Najwięcej z tej puli, ponad 18 mln zł, trafi do 164 gmin z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

81 samorządów otrzyma łącznie 1,3 mln zł na zakup sadzonek drzew miododajnych, a 11 powiatów pozyska 526 tys. zł na zakup specjalnego sprzętu i oprogramowania do ewidencji gruntów. Ponadto trzem gminom przyznano 136 tys. zł na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji, a 9 gmin zrealizuje (dzięki m.in. 2,75 mln zł z budżetu województwa) małe inwestycje związane z przebudową przepustów, mostów i odcinków dróg polnych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu