Dofinansowania do instalacji PV podniesione do 6 tys. zł - wystąpienie minister Anny Moskwy

Kwota dofinansowania do instalacji paneli fotowoltaicznych wzrośnie do wysokości 6 tys., natomiast do magazynów energii do 16 tys. złotych. - poinformowała dziś minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w porannej rozmowie.

 

"Rozwój #OZE to dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii. Dlatego od 15.12, w ramach programu #MójPrąd, podnosimy poziom dofinansowania dla instalacji #PV do 6 tys. zł., a do magazynów energii do 15 tys. zł. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu." - poinformowała na Twitterze Anna Moskwa

 

Wprowadzona zmiana obejmuje beneficjentów czwartej edycji programu "Mój Prąd", do której nabór ruszył w połowie kwietnia 2022.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi warunkami, beneficjent mógł otrzymać dofinansowanie do 4 tys. zł, jeśli jego inwestycja obejmowała tylko instalację fotowoltaiczną (czyli panele PV, będące niezbędnym elementem wniosku). Jeśli beneficjent zainwestował w kilka elementów jednocześnie, dotacja do paneli wzrastała do 5 tys. zł, dofinansowanie do magazynów ciepła - do 5 tys. zł, magazynów energii - do 7,5 tys. zł, a systemu zarządzania energią - do 3 tys. zł.

Obecnie trwająca czwarta edycja programu "Mój Prąd" jest przeznaczona dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna jest podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, ale również dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów, jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzonego przez OSD.