Dłuższe terminy naborów w ARiMR dla podmiotów wdrażających innowacje w rolnictwie

W dniu dzisiejszym ARiMR poinformowała o wydłużeniu terminów naborów o dnia 29 czerwca.

Wnioski o pomoc należy dostarczyć do centrali ARiMR, tj:

  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika
  • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP
  • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O wsparcie mogą się ubiegać działające na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich grupy operacyjne EPI, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych i ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadają zdolność prawną albo działają jako spółka cywilna bądź konsorcjum.

Mogą one zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa - dodano w komunikacie.

Limit dofinansowania wynosi 12 mln zł na jedną grupę operacyjną, zaś jeśli chodzi o pojedynczą operację, nie może przekroczyć 6 mln zł. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

- Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych - podsumowano w komunikacje ARiMR.

 

źródło; PAP, ARiMR