Dlaczego przywrócenie funkcji torfowisk w obiegu wody jest tak ważne?

Wiceminister rolnictwa - Krzysztof Cieciórka powołując się na szacunki opracowane do "Strategii Ochrony Mokradeł w Polsce na lata 2022 - 2032" poinformował, że torfowiska zajmują 1,6 mln ha i tylko 15 proc. z nich zachowało swój bagienny charakter i zdolność do akumulacji torfu. Pozostałe 85 proc. torfowisk jest przesuszona. 

fot. ekoguru.pl

Wiceminister zapewnił również, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamierza zachęcać rolników, m.in. poprzez tzw. ekoschemat "Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych", czyli system dobrowolnych płatności, do poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej i stanu torfowisk, a w konsekwencji ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery poprzez ograniczenie rozkładu materii organicznej w środowisku bagiennym.

 

Torfowiska bagienne pełnią funkcję magazynu dla wody i wyrównują jej przepływ. Gromadzą wodę, gdy jest jej nadmiar oraz oddają, gdy jej brakuje, a także zwiększają wilgotność powietrza i lokalnie schładzają atmosferę. 

Nieosuszone torfowiska pełnią rownież funkcję magazynu węgla akumulując go z biomasy roślinnej co przekłada się na schłodzenie klimatu. Natomiast osuszone torfowiska powodują uwalnianie się CO2 do atmosfery. Zgodnie z raportem "Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gleb organicznych w Polsce oraz potencjału ich redukcji", osuszone torfowiska emitują 33,9 ton ekwiwalentu CO2. Osuszone torfowiska tracąc swe właściwości powodują wzmożenie występowania, takich zjawisk jak susze i powodzie.

 

Co można zrobić?

Aby przywrócić funkcje torfowisk należałoby m.in. podnieść poziom wody konkretnych obszarów poprzez dezaktywację systemów melioracji odwadniającej oraz zmiana systemu gospodarowania wodą w krajobrazie. 

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska została opracowana "Strategia Ochrony Mokradeł w Polsce na lata 2022 - 2032", która miałaby zapewnić ochronę i poprawę funkcji torfowisk w gospodarce wodnej w Polsce. Dotychczasowe dopłaty dla rolników, jak "Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000" i "Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000" nastawione są na ochronę różnorodności biologicznej, natomiast nie wspierają ochrony torfowisk i przywracania ich funkcji. 

 

Źródło: farmer.pl