Debata pt. "DIALOG MIASTO-WIEŚ: Partnerstwo miejsko-wiejskie. Slow cities. Smart villages."

W dniu 16 listopada we współpracy z Parlamentem Europejskim odbyła się niezwykła dyskusja, której gościem specjalnym był Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Dyskusja była elementem szerszego spojrzenia dotyczącego nadchodzących wyzwań klimatycznych, na które Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego zwraca szczególną uwagę społecznościom obszarów wiejskich w Polsce.

Więcej o wydarzeniu