Debata "Neutralność klimatyczna producentów żywności" podczas Targów Potato Poland 2022 - relacja dr. Jacka Skudlarskiego, eksperta Energia dla wsi

W dniach 19-21 sierpnia odbywały się Targi Potato Poland 2022, podczas których można było wysłuchać wystąpień wielu specjalistów z branży rolniczej, w tym dr. Jacka Skudlarskiego z SGGW, eksperta Energia dla wsi. W sobotę 20 sierpnia dr Skudlarski podczas debaty "Neutralność klimatyczna producentów żywności" opowiedział uczestnikom Targów o tym, jak istotna jest kwestia minimalizowania negatywnego wpływu produkcji gospodarczej na środowisko. Neutralność klimatyczna stanowi dziś ogromne wyzwanie dla wielu sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, i determinuje ich konkurencyjność. Nasz ekspert podczas swojego wystąpienia wskazywał, jakie działania należy podejmować, by tę neutralność osiągnąć. Nie zabrakło również istotnych informacji dotyczących rolnictwa zrównoważonego oraz rolnictwa 4.0, których dr. Skudlarski jest znawcą i pasjonatem.

- „Rolnictwo 4.0 to przede wszystkim rożnego rodzaju rozwiązania techniczne, związane z automatyzacją, robotyzacją, jak i cyfryzacją. Rozwiązanie te stanowią informacje dot. tego, co dzieje się w glebie, jak również informacje dot. przebiegu wegetacji roślin, na podstawie których można określić niezbędne dawki nawozów, nasion, pestycydów oraz wody dopasowanych do potrzeb roślin w danej części pola.” - wskazuje dr Jacek Skudlarski. - „W koncepcji Rolnictwa 4.0 pole nie jest traktowane jako jednolita struktura, wyróżnia się wiele różnych stref, tzw. Stref produkcyjnych, które mogą być identyfikowane z wykorzystaniem tzw. Map lonu powstałych dzięki czujnikom umieszczonym na kombajnach zbożowych, sieczkarniach, czy też kombajnach ziemniaczanych. Ale też takich informacji może dostarczać teledetekcja obserwacji za pomocą dronów czy też obserwacji z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych. Na podstawie takich danych można opracować mapy aplikacyjne określające dokładne dawki nawozów, nasion, wody, czy pestycydów.” - mówi.

Pozostali eksperci wskazywali na konieczność zwiększania udziału OZE w produkcji energii elektrycznej dla rolnictwa jako kluczowy element budowania konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych.

Krótką relację z wydarzenia można obejrzeć na blogu naszego eksperta Rolnictwo 4.0 - rolnictwo przyszłości klikając w poniższą fotografię.

 

 dr Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert energiadlawsi.pl