Debata Climate Positive – Agenda 2022 “Rolnictwo przyszłości”

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk uczestniczył 21 stycznia w debacie Climate Positive – Agenda 2022 “Rolnictwo przyszłości”, organizowanej przez misję ONZ UN Global Compact Network Polska.

Podczas debaty skoncentrowano się na kluczowych obszarach i warunkach dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, które wpływają na efektywne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska wykorzystywanie zasobów. Działania te są kluczowe w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, przeciwdziałania zmianom klimatu, wzrostu gospodarczego, jak i odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji. Więcej informacji