Czy w atmosferze pikniku można porozmawiać o zrównoważonym rozwoju i rolnictwie 4.0?

W dniu 3 lipca gościliśmy z naszym projektem energiadlawsi.pl podczas Pikniku w Gminie Tuczna.

Wkrótce nasza foto relacja, a tak opisał to wydarzenie na swoim blogu dr Jacek Skudlarski, SGGW, ekspert energiadlawsi.pl