Czy pierwsza w Polsce ekologiczna biogazownia pozwoli wykorzystać potencjał biogazowy polskich zasobów?

By osiągnąć cele wskazywane przez Unię Europejską, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej przez państwa członkowskie do 2050 roku,​ a tym samym skutecznie dokonywać transformacji energetycznej w Polsce, niezbędnym okazuje się korzystanie z potencjału, jaki posiada nasz kraj w produkcji biogazu oraz biometanu. Według szacunków Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w Polsce możliwe jest wyprodukowanie aż do 8 mld m3,, co odpowiada niemalże 50% zapotrzebowania na gaz ziemny.

 

 

W ubiegłym tygodniu w Warszawie miała miejsce konferencja pt. „Biogaz i biometan w polskiej transformacji energetyczno-gazowej”, w której wziął udział m.in. Ireneusz Zyska - wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. Podczas spotkania omawiano kwestie dotyczące budowania konkurencyjności w oparciu o odnawialne źródła energii oraz rozwój tegoż sektora. 

„Lukę po gazie rosyjskim może zastąpić nie tylko surowiec pozyskiwany z dowolnego miejsca na ziemi, dostarczany do gazoportu, czy też rurociągami, ale również biogaz i biometan produkowany w Polsce.” - wskazywał Ireneusz Zyska.

Do momentu inwazji Rosji na Ukrainę, znaczna część importowanych surowców pochodziła właśnie z Rosji. Jednak w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, wiele w tej kwestii się zmieniło, a celem Polski stało się jak najszybsze uniezależnienie się od rosyjskich surowców.  Jak zaznaczył wiceminister Ireneusz Zyska , celem polskiego rządu jest konsekwentne odchodzenie od dostaw z Rosji. Zaznaczył również, że sektor biogazowy w Polsce wspierany jest poprzez system aukcyjny, a także system stałych taryf gwarantowanych (feed-in-tariff, FIT) oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium, FIP). Dla dalszego rozwoju sektora biogazowego niezbędna jest nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 17 września 2021 roku, a także przygotowana nowelizacja ustawy o OZE.

Wśród polskich przedsiębiorstw zauważa się wzrost zainteresowania inwestycjami w biogazownie, dla których obecny czas jest odpowiednim dla wdrażania technologii biogazowych. W ostatnim czasie Grupa ORLEN ogłosiła budowę pierwszej w Polsce ekologicznej biogazowni, której celem jest umożliwienie produkcji ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, który będzie następnie zamieniany później w paliwo – bioLNG. Efektem tej inwestycji ma być redukcja emisji CO2 w transporcie ciężarowym Inwestycja ma ruszyć w drugiej połowie 2024 roku.

Inwestycja ma powstać w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), nie przypadkowo. Właśnie w tym regionie występuje dobra dostępność substratów rolniczych, niezbędnych do produkcji biogazu. Do produkcji biometanu mają posłużyć produkty uboczne z lokalnej produkcji rolnej, które nie nadają się do wykorzystania w łańcuchu żywieniowym.

Wyprodukowany w nowoczesnej biogazowni biogaz ma być oczyszczany ze szkodliwych zanieczyszczeń – zwłaszcza z dwutlenku węgla oraz siarki i azotu. Następnie schładzany do temperatury poniżej 162 st C i skraplany, by zostać wykorzystanym jako paliwo silnikowe – bioLNG. Potem paliwo z biometanowni ma trafić do odbiorców autocysternami kriogenicznymi.

 

Źródło: GLOBEnergia