Czy nowy program zastąpi Agroenergię? Ministerstwo Rolnictwa będzie pracować nad założeniami programu "Energia Dla Wsi"

22 listopadzie wicepremier oraz minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował podczas spotkania z rolnikami w Pułtusku, że resort rolnictwa wraz z Ministerstwem Klimatu i Środowiska powoła specjalny zespół ekspertów, który ma pracować nad rozwiązaniami w obszarze rozwoju OZE na wsi.

Według wstępnych założeń nowy program ma być o wiele szerszy niż obecny prowadzony przez NFOŚiGW program "Agroenergia".

Jak wskazał Minister -  Zielony Ład niesie ze sobą szereg wyzwań, głównie w obszarze środowiska, ale również w zakresie utrzymania konkurencyjności produkcji rolnej i przetwórstwa, którym bez zapewnienia stabilnych dostaw energii, możliwości redukcji emisji oraz zagospodarowania odpadów i pozostałości z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego będzie trudno sprostać

Celem programu ma być zwiększenie impulsu rozwojowego OZE na obszarach wiejskich a tym samym zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie lokalnie występujących zasobów energii odnawialnej.

O szczegółach będziemy informować na naszej stronie.