Biogazownie szansą dla polskiej wsi – podpisano porozumienie sektorowe o współpracy na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej

23 listopada 2021 r. przedstawiciele administracji oraz interesariusze sektora biogazu i biometanu podpisali porozumienie na rzecz jego rozwoju.

Jak zaznaczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Anna Gembicka, wspieranie rozwoju biogazowni na wsi, produkujących zielony gaz, to szansa na niezależność energetyczną i aktywizację gospodarczą polskiej wsi.

Głównym celem Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu, do podpisania którego zaprosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, jest wspieranie rozwoju sektora i wykorzystanie polskiego potencjału w obszarze tych OZE. OZE, do których należą biogaz i biometan, dają – tak ważne w obecnej sytuacji energetycznej – niezależność i samowystarczalność. To także źródła stabilne i niskoemisyjne. Obecnie w Polsce jest 300 biogazowni, ale potencjał rozwoju jest bardzo duży. Porozumienie ma sprzyjać ich rozwojowi i promowaniu.

Porozumienie podpisali przedstawiciele Ministerstw: Klimatu i Środowiska, Funduszy i Polityki Regionalnej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Edukacji i Nauki, a także Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Pełnomocnik Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych oraz interesariusze sektora – m.in. przedstawiciele inwestorów, instytucji finansowych i świata nauki.

więcej