Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym - konkurs filmowy dla młodzieży

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym"

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie - międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary:

  • bezpieczeństwo,
  • zdrowie,
  • dobrostan.

 

Oparcie Wizji Zero o jej Siedem Złotych Zasad:

  • Zasada 1: Przejmij inicjatywę – zaangażuj się,
  • Zasada 2: Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko,
  • Zasada 3: Zdefiniuj cele – stwórz program,
  • Zasada 4: Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany,
  • Zasada 5: Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy,
  • Zasada 6: Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie,
  • Zasada 7: Daj dobry przykład i motywuj innych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym

 

Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie. Zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu (od 30 s. do 2 min.) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo pracy z niebezpiecznymi substancjami w gospodarstwie rolnym. Zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolnicza Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Więcej w regulaminie.

Termin przesłania do 30 września 2023.