Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020

 

Harmonogram trwających i planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020 w 2022 r. został zaktualizowany 11 kwietnia br.

 

 

 

Zmieniły się terminy naborów wniosków dotyczących następujących instrumentów wsparcia:

  • „Restrukturyzacja małych gospodarstw”;
  • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”;
  • „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” i „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”;
  • rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Zaktualizowany harmonogram znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/harmonogram-naboru-wnioskow-prow-2014-2020