Akcja edukacyjna wśród mieszkańców gmin wiejskich (rolnicy) z udziałem ekspertów Energia Dla Wsi

Na zaproszenia lokalnych liderów Gminy Błonie eksperci projektu Energia Dla Wsi - Prezes Rafał Czaja oraz dr Grzegorz Maśloch - biorą udział w spotkaniach wiejskich dla społeczności lokalnych - rolników.

Spotkania ekspertów realizowane są w ramach szerszej akcji edukacyjnej organizowanej na rzecz rozwoju społeczności na obszarach wiejskich. Eksperci projektu omawiają takie kwestie  jak  nadchodzące wyzwania środowiskowe, Wspólna Polityka Rolna czy projekt Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce. Przypomnijmy, że ten ostatni obszar jest również poddawany konsultacjom społecznym na poziomie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Do tej pory nasi przedstawiciele uczestniczyli w dwóch spotkaniach zorganizowanych we wsiach Bieniewice i Bieniewo.

"Cieszymy się, że te spotkania budzą tak duże zainteresowanie, a uczestniczący w nich rolnicy pytali o kwestie dotyczące zarówno aktualnej sytuacji jak i nadchodzących wyzwań" - zaznacza dr Grzegorz Maśloch. 

fot. energiadlawsi.pl - Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, lider projektu Energia Dla Wsi

fot. energiadlawsi.pl - dr Grzegorz Maśloch - ekspert projektu Energia Dla Wsi

fot. energiadlawsi.pl

W planach mamy jeszcze udział w 5 tego typu spotkaniach, które obędą się według poniższego harmonogramu.

  • 13.10.2022 r. godz. 19.00 - Bramki
  • 14.10.2022 r. godz. 19.00 - Górna Wieś
  • 17.10.2022 r. godz. 19.00 - Radzików
  • 18.10.2022 r. godz. 19.00 - Błonie (ul. Łąki 1)
  • 19.10.2022 r. godz. 19.00 - Błonie (Centrum Kultury)