Agroenergia – złóż wniosek już dziś

Jesteś właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi między 1 ha a 300 ha?

Chcesz zainwestować w odnawialne źródła energii?

 

 

 

CZYM JEST AGROENERGIA?

 

Agroenergia to program wparcia skierowany do rolników realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Celem programu jest wsparcie w ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko działalności rolniczej poprzez dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii oraz magazyny energii. Program składa się z dwóch części. Nabór wniosków dla części pierwszej będzie realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

 

ILE MOŻNA POZYSKAĆ?

Program przewiduje dwie formy dofinansowania – dotacje oraz pożyczki. Beneficjenci części pierwszej mogą pozyskać do 25 tys. zł. Dla instalacji hybrydowych przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Uczestnicy części drugiej mają szansę na otrzymanie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych oraz dotacji wynoszącej do 50%, maks. 2,5 mln zł.

Dla towarzyszących magazynów energii przewiduje się dotacje do 20% kosztów kwalifikowanych.

 

AGROENERGIA CZ. 1

Część pierwsza obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  • instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej oraz pomp ciepła o zainstalowanej mocy elektrycznej w zakresie 10-50 kW,
  • instalacji hybrydowej (fotowoltaika lub elektrownia wiatrowa sprzężona z pompą ciepła)
  • magazynów energii towarzyszących instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej lub hybrydowej.

 

Za moc instalacji produkującej energię elektryczną należy przyjąć moc urządzeń wytwórczych przyłączonych do Punktu Poboru Energii

 

AGROENERGIA CZ. 2

W drugiej części programu mogą wziąć udział rolni chcący zrealizować przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu:

  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
  • elektrowni wodnej o mocy nie większej niż 500 kW,
  • magazynów energii towarzyszących instalacji biogazowni lub elektrowni wodnej.

 

WARUNKI DOFINANSOWANIA

  • Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji,
  • Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

 

Kontakt:

tel. 609 458 882

e-mail: projekty@stowarzyszenie-zmijewski.pl, jakub.wlodarczyk@bgec.pl