Rozwój zrównoważony

oraz odnawialne źródła energii
w polskim rolnictwie

zapisz się do newslettera

Strona główna

 • nasze
  główne cele

   
 • Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie

 • Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa

 • Nowe formy działalności na obszarach wiejskich

 • Wzrost poziomu życia gospodarstw domowych na obszarach wiejskich

 • Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i stanu środowiska naturalnego

 • Budowanie lokalnych sieci powiązań uwzględniających potrzeby rolników, ich rodzin i polskiej wsi

 • Kultywowanie tradycji i lokalnej kultury​

aktualności

Rozmowy z rolnikami na lokalnym wydarzeniu
Data dodania: 2024-05-14
Za nami kolejne inspirujące spotkanie z lokalną społecznością i rolnikami, i promocja projektu energiadlawsi.pl Wydarzenie „Ogród & Wielka Majówka ” było dobrą okazją do propagowania nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu...
Z wizytą u rolnika Artura – lidera Energii dla Wsi.
Data dodania: 2024-05-02
  Niewątpliwie w polskim społeczeństwie dominuje przekonanie że nasze, rodzime rolnictwo to zacofane technologicznie a nawet i mentalnościowo gospodarstwa rolne. To prawda , wiele gospodarstw rolnych w Polsce pracuje na przestarzałym sprzęcie i stosuje stare technologie uprawy. Jednakże jest wiele...
Więcej o liderach projektu edukacyjnego energiadlawsi.pl - Artur
Data dodania: 2024-04-24
Grupa liderska, zainicjowana została przez Artura i koncentruje się wokół lokalnych rolników z województwa. Jej celem jest  wzmacnianie współpracy na różnych płaszczyznach, zwłaszcza w kontekście zrównoważonej produkcji zwierzęcej oraz obniżania presji środowiskowej. Grupa rolników angażuje się...

nasze aktywności


 • szkolenia zawodowe
 • inicjatywy edukacyjne
 • programy dla samorządów
 • programy dla przemysłu spożywczego
 • programy dla rolnictwa
 • badania naukowe
 • organizacja konferencji
 • akcje promocyjne

Foto

Nowoczesne rolnictwo i wysoka jakość życia na terenach wiejskich to nie konflikt, ale synergia.


Naszym celem jest propagowanie nowoczesnych modeli rozwoju, metod i technologii w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i wzrostu poziomu życia na obszarach wiejskich.

W ten sposób staramy się wspierać synergię pomiędzy naturą, technologią i potrzebami człowieka.